view_headline close

Doğu Karadeniz Turizminde Hedef 2023 Projesini Açılışı Yapıldı

İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı tarafından desteklenen Doğu Karadeniz Sağlık Turizmi Derneği ‘nin yürüttüğü “Doğu Karadeniz Turizminde Hedef 2023” projesinin açılış toplantısı Valimiz Yücel Yavuz ve sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Trabzon’un turizmde geçmiş yıllara oranla mesafeler katettiğini ifade eden Valimiz Yücel Yavuz ”Doğu Karadeniz turizmi denilince Trabzon merkezdir. 2017 yılı gelen turist sayısı ve yapılan çalışmalar bakımından iyi bir yıl oldu. “Doğu Karadeniz Turizminde Hedef 2023” projesiyle önümüzdeki yıl daha da iyi bir tablo oluşturacağız. İlimiz her yönüyle turizm sektörüne hazırdır. Bununla birlikte hizmet sektöründe kaliteyi artırmalıyız.” dedi.
Projenin Trabzon’da Turizm ve Sağlık sektörlerinde hizmet veren kurum ve kuruluşlarını bir araya getirdiğini belirten Vali Yavuz ”Bu proje turizm ve sağlık turizmi alanında ilimizin mevcut potansiyelinin artması ve var olan potansiyeli değerlendirmeye yönelik çalışmalar yapılması bakımından çok önemli. Ayrıca projenin istihdama yönelik kalifiye elemanlar yetiştirmesi bakımından da turizm sektörüne katkıları olacaktır. “şeklinde konuştu.