view_headline close

SAĞLIK TURİZMİ ATAĞI!

Doğu Karadeniz Turizminde Gelecek Stratejisi İçin Kamu-STK El Ele Projesi kapsamında Ordu Turizmi Ortak Akıl Arama Toplantısı yapılırken, bu projeyle beraber ilimizde sağlık turizminin gelişmesi hedefleniyor.

Ordu’nun yanı sıra Rize, Giresun illerinde de yapılan Kamu-STK İş Birliği Projesi” sayesinde Türkiye’de son yıllarda hızla yükselen sağlık turizminin aynı zamanda önemli bir alternatif turizm çeşidi olduğu, turizmin artık sadece eğlence ile sınırlı olmadığı ve sağlık turizminin ülkeye kazandırdığı katma değerin diğer turizm çeşitlerine göre 25 kat fazla olduğu fark ettirilmek isteniyor.

Altınordu ilçesinde bir otelde gerçekleştirilen “turizm arama konferansı” çalışmasıyla birlikte sağlık turizminin önemine vurgu yapıldı.

Ordu Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Cavit Yavuz ve Kastamonu Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. İrfan Mısırlı’nın moderatörlüğünde, atılım Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Dilaver Tengilimoğlu ve Dr. İntizam Seyda Durgun ise yaptıkları konuşmalarla bilgilendirmelerde bulundular.

Proje kapsamında, Turizm Sektörüne Yönelik Olarak Giresun, Rize Ve Ordu, İllerinde Paydaşların Turizm Bilincini Geliştirmesine Yönelik Eğitimler ve Doğu Karadeniz Bölgesinde Sağlık Turizminin Geleceği Eğitimi verildi.

“Sağlık turizmi önemli bir alternatif”

Doğu Karadeniz Sağlık Turizmi Derneği Başkanı Mustafa Yılmaz, Doğu Karadeniz Turizminde Gelecek Stratejisi İçin Kamu-Stk El Ele Projesi hakkında bilgiler vererek, şunları kaydetti; “Proje ile Doğu Karadeniz Bölgesinde Ordu, Rize, Giresun illerinde turizm sektörlerinde hizmet veren kurum ve kuruluşları bir araya getirip özellikle alternatif turizm konularında bölgemizin mevcut turist potansiyelini arttırmak ve mevcut potansiyeli değerlendirmeye yönelik çalışmalar yapılacaktır. Hedef kitleye dünyada ve Türkiye’de son yıllarda hızla yükselen sağlık turizminin aynı zamanda önemli bir alternatif turizm çeşidi olduğunu, turizmin artık sadece eğlence ile sınırlı olmadığını, sağlık turizminin ülkeye kazandırdığı katma değerin diğer turizm çeşitlerine göre 25 kat fazla olduğu fark ettirilecektir. Bu süreçte bölgemizde alt ve üst yapı çalışmalarının kaliteli bir şekilde sürdürülmesi için gerekli kamu kuruluşları ve özel kesimle istişareler yapmak gereklidir. Sağlık ve turizm sektörlerinin ortak katılımıyla gerçekleşecek çalışmalarda bulunarak, bölgede turizmi on iki aya yayabilmek için turizmin ihtiyaçları konusunda araştırmalar yapmak ve çözüm önerileri üretmeye yönelik çalışmalar yapılmalıdır.”

Alternatif turizmle Ordu’yu nasıl buluşturacakları konusu üzerine kafa yormaları gerektiğini belirterek; “Çünkü hepimiz aynı hedefe koşuyoruz. Kamusu, özel sektörü, sivil toplumu, hep beraber tek ses olmamız gerekiyor. Alternatif turizm alanlarından sadece sağlık turizmi bile bu bölgede gereken etkiyi ortaya çıkarabilir.Gerek geriatri gerek medikal turizm gerekse SPA ve FİTNESS ile beraber bu coğrafyayı dünyada ön plana çıkaracak merkez haline getirebiliriz.” dedi.

Projenin hedeflerinden de bahseden Yılmaz; ” Turizm sektöründe yer alan paydaşları bir araya getirerek hedef bölgelerde koordinasyonun tek bir elden yapılmasına katkı sağlanması. Turizm sektöründe nitelikli iş girişimlerinin desteklenmesi. Turizm sektöründe faaliyet gösteren paydaşların kişisel ve kurumsal eğitimler yoluyla kapasitelerinin geliştirilmesi.” diye konuştu.