view_headline close

BAŞKANIN MESAJI

Tedavi ve tatil amaçlı Şehirlerarası ve Ülkelerarası  yapılan seyahatler olarak ifade edilen Sağlık Turizmi dünya ülkeleri açısından oldukça önemli bir gelir elde etme araçı haline gelmeye başlamıştır.Dünyada kendi ülkesi dışındaki bir başka ülkeye sağlık amaçlı ziyaret eden kişi sayısında her geçen gün artış kaydedilmektedir ve bu durum ülke ekonomilerine ciddi ciddi derecede katkı sağlamaktadır.Türkiye’de ise Sağlık Turizmi son yıllarda popüler bir alan haline gelmiştir.

Türkiye gerek coğrafi yapısı, iklimi, doğal zenginlikleri,güvenirliliği ve gerekse de  göreceli olarak ucuz ve kaliteli sağlık hizmetleri ile pek çok ülke vatandaşının dikkatini çekmektedir.Türkiye’de Sağlık Turizmi açısından Doğu Karadeniz Bölgesinin en avantajlı bölgelerden biri olduğunu, hemen kapımızda Gürcistan, Ermenistan, İran, Irak, Türk Cumhuriyetleri ve diğer ülkelerin hepsinin açıldığı bir kapı durumundayız.Biz istesek de istemesek de burada yabancı kişilerin gidiş gelişi yani bir hareketlilik söz konusudur.

Özellikle Doğu Karadeniz Bölgesindeki ucuz seyahatlerin mümkün olması veya vize almada getirilen kolaylıklar neticesinde gelen ziyaretlerin sayısı kadar kalış sürelerinin de  arttığı görülmektedir.Bu da gelen yabancıların ortalama kalış sürelerinin artması ve ülke gelirinin arttığı gözlenmektedir.Doğu Karadeniz Bölgesinde 2013 yılında 4.5 milyon turist ağırlarken ileri teknoloji kullanan eğitimli insan gücü, yaylaları, kaplıcaları ve doğal zenginlikleri ile sağlık turizmi için gerekli alt yapıya sahibiz.Bölgemizde doğal iklim şartları nedeniyle ve kültürel benzerlik faktörleri de göz önünde bulunduğunda Bölgemiz Ortadoğu ülkeleri için önemli bir sağlık ve termal turizm merkezi olabilecek konumundadır.

Doğu Karadeniz Sağlık alanında gerek iklim şartları gerekse konumu itibariyle yaşlı bakımı veya rehabitilasyon merkezlerinin kurulması, işletilmesi  ve bu alanda sağlık hizmetleri sunulmasında da önemli bir potansiyele sahiptir.Medikal anlamda özellikle kalp hastalıkları, onkoloji,ortapedi, interaktifite, ve rehabilitasyon alanlarında olmak üzere diğer alanlarda da yavaş yavaş ciddi bir alt yapıya sahip olan Doğu Karadeniz Bölgesinde hasta sayılarının her geçen gün arttığı görülmektedir.Kalp Hastalıkları, kardiyoloji, kardiyovasküler, onkoloji, ortopedi alanlarında Doğu Karadeniz Bölgesi ciddi bir alt yapıya sahip ve bu branşlarda marka olma yolundadır.kısırlık tedavisi için Doğu Karadeniz Bölgesinde huzurlu, rahat ve refah, zihnin daha sakin olduğu bir ortamda tüp bebek tedavisi daha başarılı olduğundan bu bölgemizde interaktifte turizm önem arzetmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Devletin hedeflemiş olduğu 2023 yılında 2 milyon yabancı hasta bakmak, 20 milyar döviz girdisi için Karadeniz Sağlık Turizmi derneği olarak yönetim kurulu arkadaşlarımla, paydaşlarımızla, STK’larla kamu kuruluşlarıyla elele omuz omuza verip Türkiye’yi Avrupa Bölgesi içinde bir rutin merkezi olmaktan çıkartıp bir çekim merkezine dönüştürmek en büyük hedeflerimizdir.Bu doğrultuda bölgemizin Sağlık Turizmi Merkezi halini alıp geliştirmek de en ana hedefimizdir.


Mustafa YILMAZ

Doğu Karadeniz Sağlık Turizmi Derneği Başkanı