view_headline close

İçişleri Bakanlığı Sivil Tolumla ilişkiler Genel Müdürlüğünün “DOĞU KARADENİZ TURİZMİNDE GELECEK STRATEJİSİ İÇİN KAMU-STK EL ELE’ projesi

İçişleri Bakanlığı Sivil Tolumla ilişkiler Genel Müdürlüğünün “DOĞU KARADENİZ TURİZMİNDE GELECEK STRATEJİSİ İÇİN KAMU-STK
EL ELE’ projesi