view_headline close

MİSYON ve VİZYON

  1. Sağlık turizmi üzerinde çalışmalar yapıp, Doğu Karadeniz Bölgesinin ve Türkiye’nin Tıbbi alanda sahip olduğu alt yapı ve imkanlarını değerlendirerek yurt dışından tedavi amaçlı hastaların getirilmesine ve ülkemizde, bölgemizde tedavi edilmesine katkı sağlamak.
  2. Sağlık Turizminin çeşitlendirilmesi için planlı tedavi kaplıca turizmi, yaşlılara ve özürlülere tatil köyleri gibi projelerin hayata geçirilmesi için çalışmalar yapmak.
  3. Ülkemizdeki akademik statülerin sağlık turizmine dikkatlerini çekmek üzere bilgilendirme çalışmaları yapmak ve ortam çalışma zeminleri hazırlamak.
  4. Temel turizm ve SPA-Wellnes üzerine çalışmalar yaparak Doğu Karadeniz Bölgesinin ve Türkiye’nin sahip olduğu doğal kaynaklar, termal suları üzerinde çalışmalar yaparak bunların yurt içinde ve yurt dışında tanıtımlarını yapmak, tedavi ve dinlenme amaçlı turistlerin Doğu Karadeniz Bölgesine gelmesini sağlamak.
  5. İleri yaş ve Engelli Turizm üzerinde çalışmalar yaparak, yaşlı ve engellilerin yaşam kalitelerini arttırmak ve Doğu Karadeniz Bölgesinin alt yapı ve imkanlarını bu amaçla değerlendirmek.
  6. Ülkemizde sağlık turizmini geliştirerek turizme, milli gelire katkı sağlamak.
  7. Türkiye’yi Avrupa Bölgesi içinde bir rutin merkez olmaktan çıkartıp bir çekim merkezi olmaya dönüştürmek ve Doğu Karadeniz Bölgesini aynı doğrultuda turizm merkezi haline getirip geliştirmek.