view_headline close

Gelişen Sağlık Turizmi’nde Doğu Karadeniz

Okan YILMAZ

Kalkınma Bakanlığı’nın 2014-2018 yılları arasını kapsayan 10. Yıl Kalkınma Planı’na konu olan Sağlık Turizminin Geliştirilmesi Programı Eylem Planı ile ülkemizde sağlık turizmi konusu ele alınmaya başlandı. Bu eylem planı ile program koordinatörü olarak Sağlık Bakanlığı belirlendi. Sağlık turizmi, tıbbi tedavinin alınması, termal kaynakların kullanılması, rehabilitasyon hizmetlerinin ve kişilerin kendilerini iyi ve sağlıklı hissetmesini sağlayan hizmetlerin giderek artmasına paralel olarak ülkemizin potansiyeli dikkate alındığındabizlere önemli bir fırsat sunmaktadır. Sağlık turizmi; kişilerin ihtiyaç duydukları tıbbi tedaviyi alması, termal kaynakları kullanmak, rehabilitasyon hizmetleri ya da kendilerini iyi ve sağlıklı hissetmelerini sağlayacakhizmetleri almak amacıyla başka bir ülkeye gitmeleridir.

Sağlık turizmi 3 alt bileşen ile sınıflandırılmakta olup, bunlar termal turizm, medikal turizm ve ileri yaştakilere yönelik bakım ve rehabilitasyon hizmetleridir. Sağlık Turizminin Geliştirilmesi Programı Eylem Planı ile Sağlık Turizmine Yönelik Kurumsal ve Hukuki Altyapının Geliştirilmesi, Sağlık Turizmi Alanında Fiziki ve Teknik Altyapının İyileştirilmesi, Sağlık Turizmi Hizmet Kalitesinin Artırılması, Sağlık Turizmi Alanında Etkin Tanıtım, Pazarlama Yapılması ve Uluslararası İşbirliğinin Artırılması amaçlanmaktadır.

Eylem planı 2014 yılı Kasım ayında başlamış olup, planın 2018 yılı Aralık ayında sonlanması öngörülmektedir. Gelişmiş ülkelerbaşta olmak üzere dünya nüfusu giderek yaşlanmaktadır. Hastalıklar arasında kronik hastalıklarınartması ve buna paralel olarak artan tedavi harcamalarıhastaların maliyetleri daha düşük olan ülkelere tedavi olmak maksadıyla gitmelerine sebep olmaktadır.

Bu programla, son yıllarda sağlık alanında kaydedilen gelişmelere ek olarak, dünyada yükselen trendkonumunda olan medikal turizm, termal turizm ve ileri yaş-engelli turizmi alanlarında ülkemizin hizmet kalitesinin arttırılarak rekabet gücümüzde ilerleme sağlanması planlanmaktadır. Başkanlığını Mustafa Yılmaz’ın yaptığı ve geçtiğimiz aylarda kurulan Doğu Karadeniz Sağlık Turizmi Derneği ile Doğu Karadeniz bölgesinin sağlık turizmi kapasitesinin geliştirilmesi, kurumsal altyapının oluşturulması, sağlık turizmine yönelik etkin tanıtım ve pazarlamanın yapılarak çevre ülkeler ve diğer ülkelerden hastaların Doğu Karadeniz bölgesindeki hastane, termal tesis ve sağlık kuruluşlarına yönlendirilmesi planlanmakta ve bu doğrultuda dernek yönetimince çeşitli projeler başlatılmış bulunmaktadır.

Doğu Karadeniz bölgesi içerdiği termal tesisler ve hastane sayısı itibariyle Gürcistan, Rusya, Ermenistan ve İran ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkeye yakın olup sağlık turizminden yararlanılması gereken önemli bir noktaya sahiptir. Geçtiğimiz günlerde Başbakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu’nun imzaladığı ve Resmi Gazete’de yayımlanan 2015/3 sayılı genelge ile Sağlık Turizmi Koordinasyon Kurulu kurulmasına karar verilmiş olup, kurulun sağlık turizmi alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ve ilgili bakanlık temsilcileri ile toplantılar yapması ve çalışma grupları oluşturulması kararlaştırılmıştır.

Bir başka köşe yazısında buluşmak dileğiyle.

Sevgi ve saygılarımla.