view_headline close

Trabzon’da Sağlık Turizmi

Mustafa YILMAZ

DOĞU KARADENİZ SAĞLIK TURİZMİ DERNEĞİNİN TRABZON RAPORU!!!

TRABZON’DA SAĞLIK TURİZMİ VE MEDİKAL TURİZMİN ÖNEMİ

Trabzon bulunduğu coğrafik konum itibarı ile turizm ve sağlıkda çok önemli gelişmelerin olabileceği bir ildir.Karadeniz öncelikli olarak turizme hızla kazandırılmalı,bu konu ile ilgili acil eylem planı çıkartılması gerekmektedir.Trabzon Arap dünyasında her geçen gün yıldızı parlayan bir turizm destinasyonu olmuştur.Aynı zamanda Gürcistan,Azerbaycan,İran ve Irak başta olmak üzere komşu ve yakın ülkeler içinde önemli bir turizm merkezi olmaya başlamıştır.sağlıkda dönüşüm ve turizmdeki gelişmeler ve komşu ülkeler ile işbirliğimizin artışına paralel olarak Trabzon’da sağlık turizmide gelişmeye başlamıştır.Sağlık turizminin birçok türü başta yaşlı ve engelli turizmi olmak üzere Trabzon’u marka yapabilecek kapasitededir.
Trabzon kamu ve özel hastaneleri ile Medikal Turizmde çok iddialı ve aynı zamanda çok önemli bir gelir ve prestij kaynağı bir İlimizdir.Ulaşımın kolay tedavi bedellerinin batı illerine göre ucuz olması önemli bir fırsattır.Ancak Trabzon’daki hastanelerde mutlaka uluslar arası yurtdışı tanıtımlar etkili ve yeterli yapılmalıdır.Son üç yılı incelediğimizde Trabzon’da tedavi olan yabancı hasta sayısı sürekli olarak artmaktadır.

Trabzon Sağlık Turizmi fırsatları:
Sağlık turizmi dünyada ve ülkemizde yıllık ortalama %20’den fazla hızla büyüyen bir alternatif turizm çeşididir.Bu sektörün dünyada yıllık ticari hacmi yaklaşık 100 milyar dolar olup,20 milyonu aşkın insan sağlık turizmi amacıyla seyahat etmektedir.Özellikle turizm ülkelerinde turizmin 12 aya yayılması,turizm sektörünün sürdürülebilirliği ve rantabilitesi için en önemli alternatif turizm çeşidi olan sağlık turizminnin geliştirilebilmesi bir zorunlulukve fırsat olmuştur.Ülkemize gelen turistlerin ortalama bir hafta kalmakta ve toplamda 700 dolar civarında ödeme yapmaktadırlar.Ancak ülkemize tedavi amaçlı gelen bir yabancı hasta (medikal turist) ortalama 10 gün kalmakta 10 bin dolar,rehabitilasyon amaçlı gelen bir yabancı hasta ortalama bir ay kalmakta ve sadece sağlık kuruluşuna 7 bin dolar ödeme yapmaktadır.Ayrıca bu yabancı hastalar mutlaka yanlarında en az bir refakatçi ile gelmekte,konaklama ve sağlık dışı diğer harcamaları da 2-3 bin doları geçmektedir.Kısacası sağlık turistlerinin sayıları az olsa da ülkeye bıraktıkları döviz miktarları döviz miktarı normal turistlere göre 10-15 kat daha fazladır.
Türkiye birçok alanda olduğu gibi son yıllarda turizmde ve sağlık alanında da hızla ilerleme kaydetmiştir.Sağlık turizmi alanında bölgesinde lider konuma doğru koşmaktadır.Trabzon’un bugün turizmde,gelecekte sağlık turizminde Türkiye’de hatta dünyada ayrı bir yeri olacaktır.

TRABZON’DA DİĞER SAĞLIK TURİZM ÇEŞİTLERİ

Trabzon sahilde geniş bir sınıra sahip olup da daha keşfedilmemiş çok fazlaca değerlere sahiptir.Doğu Karadeniz Dağlarının eteklerinde yaylalar,ormanlar,buz gibi suları ve daha birçok doğa güzellikleri ile keşfedilmemiş bir hazine olarak insanlığın hizmetine hazır beklemektedir.Dünya sağlık örgütüne(WHO) göre Sağlık,fiziksel ve ruhsal olarak tam iyilik halidir.Yani insanoğlu fiziken,ruhen ve psikolojik olarak tam iyilik halinde olmadıkça tam sağlıklı değildir.Bu açıdan bakıldığında yoğun stres altında yaşayan insanoğlunun çalışma ortamından ayrılıp bir süre iş hayatından uzak kalması veya depresif atak geçiren bir psikiyatri hastasının doğal ortamda dinlenmesi,tatil yapması en iyi tedavi metotlarından birisidir.Gerçekten tarih boyunca yeşil,tabiat ve akıp giden sular şifa kaynağı olmuştur.Günümüzde de modern dünyanın özellikle de gelişmiş batı ülkeleri toplumunun % 20’lere varan depresyon ve anksiyete hastalığının yegane tadavisi bu doğal güzellikler,yeşil yaylalardır.Özellikle Ortadoğu Ülkeleri ve Türk Cumhuriyetleri yeşile ve tabi güzelliklere hasrettir.Sadece bunların bile buralarda tatil yapmaları büyük bir pazar oluşturur.Trabzon’un yaylaları,tabiatı ve iklimi bu açıdan tüm insanlığın sağlığı için en uygun bölgedir.Sağlık turizminin sadece hastanelerdeki tedavi ve ameliyatlardan ibaret olmadığı çok kapsamlı bir sektör olduğu düşünüldüğünde Trabzon’un önemi bir daha öne çıkmaktadır.Trabzon destinasyon ve koseptte sağlık turizmi etkinlikleri için önemli bir bölgedir.Başta depresyon ve anksiyete olmak üzere psikiyatri alanında dünyanın en önemli bir tedavi merkezi olabilir.Dünya nüfusunun hızla yaşlandığı,özellikle gelişmiş batı ülkelerinde %20’leri geçen yaşlı nüfusa ömrünün sonunda ikinci baharını yaşatacak yegane bölge Trabzon’un yaylaları ve tabiatıdır.Trabzon’da kurulacak birkaç tane yaşlı köyü tarımsal etkinlikler,kültürel geziler ve denizle birleştirildiğinde dünyaca ünlü eşi ve benzeri olmayan bir sağlık turizmi destinasyonu olacaktır.Bu proğramlarda az sayıda hekime ve sağlık insan gücüne ihtiyaç vardır.Daha ziyade sağlık dışı personele ihtiyaç vardır.Trabzon sağlık turizminde hedef dünyaca ünlü rehabitilasyon merkezi olmak veya yaşlı ve engelli köyleri oluşturmak olmalıdır.Ayrıca Trabzon’da yüksek tıbbi teknolojiyi kullanan bir konsept geliştirebilir.Dünyaca ünlü kanser merkezi olabilir.Karadeniz turları yapacak Trabzon’da iki gün kalacak turistlere sağlık taraması(chek-up) eklenecek bir sağlık turları düzenlenebilir.Kişiler hem tatilini yapar hem de bir günlük hastanedeki tetkik ve tahlil ve muayeneleri içeren bir sağlık tarama proğramına tabi tutulup sağlığına bir zaman ayırabilir,bölgenin sağlık sistemini yakından tanımış olur.Bu tür sağlık turları sağlık turizminde lider konumdaki Hindistan’da,Malezya’da ve Kosta Rika’da yaygın olarak uygulanmaktadır.Bir haftalık tatil ve Karadeniz turlarında sağlık taraması da ‘bizden bedava’ kampanyası başlatılabilir.Bu kişilerin ileri tedaviyi gerektirecek hastalar tesbit edilmesi halinde ayrıca ücret karşılığında sağlık hizmeti sunulacaktır.
Kısacası Trabzon’da birçok sağlık turizmi çeşidi geliştirilebilir ve bunlar arasında entegrasyon sağlanabilir.Bu konu ”Trabzon’da Sağlık Turizminin Entegrasyonu” adı ile ayrı bir çalışma konusu olmalı ve bununla ilgili araştırmalar yapılmalıdır.Sağlık turizmi denince her kesimin aklına Trabzon gelmelidir.

TRABZON SAĞLIK TURİZMİ DESTİNASYONLARI
SAĞLIK TURLARI
Sağlık turizminde marka olmuş birçok ülke,özellikle Hindistan ve Güney Kore kültür turlarının içine sağlık turlarını da ilave ederek satış ve pazarlama yapmaktadırlar.Yurdışından 10 günlüğüne gelen bir turiste aldığı pakete ilave oalrak check-up,diş taşı temizliği ve beyazlaştırması,saç ekimi,göz için lazer excimer vb. sağlık hizmetlerinden biri veya birkaçı birleştirilebilir.Tatile gelen kişilerin tatilinin yanı sıra ekstra sağlık hizmetide almış olacaktır.Bunlara ilaveten paket içinde önceden satılan sağlık hizmeti alınırken ekstra hormon tetkikleri,tomografi,kemik taraması gibi daha ileri tetkiklerinde yapılması teklif edilebilir.Sağlık turları satın alan bir turist check-up hizmetini aldığında bazı hastalıkları da tesbit edilebilr.Yeni hastalığı teşhiş edilen kişiler hemen veya daha sonra ameliyat için hastanelere başvurup tedavi görebilirler.kısırlık tedavisi (infertilite) için Trabzon’a gelen kişiler eşleri ile birlikte tedavi ve tetkikleri devam ederken bir ay tatil yaparlar.karadeniz dağlarının eteklerinde ve yaylalarda mutlu günler geçirirler.trabzon’un yöreselyemekleri,tatlılarını yerler ve kültür gezileri yaparlar.Bu tür tedavi için yeni sağlık kuruluşu kurulmasına ve büyük yeni yatırmlara gerek yoktur.Sağlık turları özellikli sağlık seyahat acentalarının yapabileceği en potansiyel sağlık turizmi türlerinden birisidir.Burada 50-60 kişilik gruplar özellikle kültür turları veya ileri yaş turları gibi bir yapı ile Trabzon’a gelip 10-15 15 günlük tatillerini yapacaklardır.Bu turlar belirli sağlık hizmetleri ve sağlık taramaları (check-up) ile kombine edilmiş olacaktır.hatta özellikle Hindistan’da olduğu gibi belirli turlarda promosyon olarak bedava sağlık check-up’ları bile kombine edilmiş turla satılabilir.
YENİDEN HAYATA DÖNÜŞ MERKEZLERİ (REHABİTİLASYON KÖYLERİ)
Trabzon’un sağlık turizminde markalaşmasının yollarından biriside bir alanda spesifik çalışma yapmaktır.Trabzon’da yeni yapılacak otellerde özel dizayn edilmilş sağlık bölümleri ve rehabitilasyon üniteleri ile buralar rehabitilasyon köyleri haline gelecektir.Dünya nüfusuna baktığımızda %12’yi engelliler oluşturuyor.Özellikle çevre ülkelerdeki kronik hastalıklar,trafik kazaları ve savaş durumu gözönünde bulundurulduğunda gerçekten rehabitilasyona ihtiyacı olan milyonlarca kişi vardır.Rehabitilasyon çok masraflı olmayan,ieri teknoloji gerektirmeyen ancak yoğun emek gücü,bilgi birikimi ve sabır isteyen bir branştır.Hastane binaları içinde aylar süren rehabitilasyon hem iyi sonuç vermeyecektir hem de uygulanabilir görünmemektedir.Trafik kazası geçiren,beyin kanaması geçiren veya savaşta ayağını kaybeden veya yaşlılıktan dolayı diz protezi ameliyatı olan yaşlılar tedavi sonrasında 2-3 ay rehabitilasyonu devam edecektir,bu kişinin bir hastane binası yerine Trabzon’un ılıman ikliminde yaylalarındaki otellerde kurulmuş bir rehabitilasyon merkezinde tedavi görmesi ne güzel olur.Trabzon’da konaklama tesisi içeren tıbbi donanımlı rehabitilasyon köylerimiz olsaydı,İbrahim Tatlıses’in Almanya’daki rehabitilasyon merkezine gitmesine gerek kalırmıydı? Sağlık Bakanlığı tarafından 26.09.2013 tarihinde yayınlanıp yürürlüğe giren 2013/18 sayılı Genelge gereğince konaklama tesislerinde rehabitilasyon merkezi,obezite ve diabet polikliniği açılıp işletilebilmektedir.Buradan elde edilen kazançlardan %50’sinin vergi muhafiyeti 2013 yılı itibarı ile başlamıştır.ayrıca yeni teşvik yasası gereğince kültür ve turizm geliştirme bölgelerinde yapılacak konaklama tesisleri 5 bölge yatırımları gibi desteklenmektedir.
Sonuç olarak,Trabzon’u tüm dünyaya marka yapacak,Trabzon’un yaylalarında veya merkezinde rehabitilasyon köyleri kurulabilir.Bunun için yeterli teşvik ve devlet desteği vardır.Tek eksiklik vizyonu olan cesur yatırımcılardır.Uygulanabilir kapsamlı rehabitilasyon köyleri projelerine ihtiyaç vardır.

TRAZON SAĞLIK TURİZMİ FIRSATLARINI DEĞERLENDİRMEK VE GELİŞTİRMEK İÇİN;
1-Sağlık turizmi ile Trabzon’un turizm sektöründeki canlılığı 12 aya yayılarak sosyoekonomik istikrarı ve sürekli isthdam sağlanmalıdır.
2-Turizmin 12 aya yayılmasında Trabzon için en uygun alternatif turizm çeşiti sağlık turizmidir.
3-Trabzon sağlık turizminde bir durum tesbiti yapmak ve yol haritası çizmek gerekmektedir.
4-Trabzon’daki mevcut turizm yatırımlarının daha verimli kullanımının sağlanması için dünyadaki sağlık turizmi uygulamaları araştırılıp incelenmelidir.
5-Trabzon’un sağlık turizminde tanıtımı ve markalaşması ile ilgili acilen gerekli girişimler yapılmalıdır.
6-Trabzon için yeni sağlık turizm destinasyonlarının,özellikle rehabitilasyon ve yaşlı tatil köyleri için yenilikçi bir yaklaşım ile sahilden uzak,doğa güzellilerinin içinde olan yerlerde ve geniş alanlarda kurulması gerekmektedir.
7-Kısa vadede medikal turizmde 2-3 alanda markalaşma çalışmalarının (onkoloji,kardiyovasküler ve rehabitilasyon hizmetleri) yapılması gerekmektedir.
8-Uzun vadede yaşlı tatil köyleri (Ak Saçlılar Köyü)
9-Orta vadede rehabitilasyon köyleri (Yeniden hayata dönüş merkezleri)

Trabzon için sağlık turizm fırsatları çok fazladır.Ülkemiz sağlık turizmine tam olarak yönelmiştir.İstatistikler bunu net olarak ortaya koymaktadır.Artık Trabzon için önce hayal edip düşünmek ve araştırmak sonra planlamak ve hemen sağlık turizmi çalışmaları ve yatırımları için harekete geçme zamanı gelmiştir.Doğu Karadeniz Sağlık Turizmi Derneği olarak sağlık turizmi konusunda yol haritamızı belirlemiş olup çalışmalara süratle devam etmekteyiz.